Kancelaria Adwokacka adw. Agnieszki Warzechy
oferuje swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych o różnej strukturze organizacyjno-prawnej.. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie karnym oraz w prawie pracy i w prawie rodzinnym.


Adwokat Agnieszka Warzecha ukończyła stacjonarne studia prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu i złożyła egzamin sędziowski. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej została wpisana na listę adwokatów i przyjęta do Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Poza reprezentacją - zastępstwem procesowym - obroną, Kancelaria Adwokacka oferuje także inne usługi prawnicze, jak negocjacje, opinie prawne, analizy umów, projekty umów i statutów.

W naszej działalności jako priorytet stawiamy świadczenie usług prawniczych o wysokiej jakości, przy ścisłym przestrzeganiu zasad wykonywania zawodu i norm etycznych. W trosce o ich dobro i jakość usług gruntownie i uczciwie analizujemy problem i przed podjęciem się prowadzenia sprawy, rzetelnie informujemy Klienta o naszym stanowisku, oceniając szanse osiągnięcia celu. Wspólnie z klientem konsultujemy strategię działania. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej pomocy prawnej adwokat Agnieszka Warzecha współpracuje z innymi prawnikami oraz specjalistami z różnych dziedzin.